Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

U bent op uitnodiging, van harte welkom op één van onze speciaal ingerichte locaties.

Graag willen wij u op de volgende punten attenderen:

  • Bent u ziek dan verzoeken wij u thuis te blijven en u tijdig telefonisch af te melden
  • U volgt de aanwijzingen van de trainer en de huisregels op zodat wij gezamenlijk op onze veiligheid, gezondheid en dat van een ander kunnen passen
  • U verklaart aan alle door ons en de staat opgestelde verplichtingen te voldoen / mee te werken als u zich inschrijft
  • U gebruikt zoveel mogelijk uw eigen laptop, tablet, smartphone en schrijfmaterialen behalve voor het examen
  • Wij gaan ervan uit dat u zowel binnen als buiten het lokaal aan alle fatsoensnormen houdt en een ander voorrang probeert te geven
  • Het is u verboden om tijdens het examen uw jas, tas, hoofdbedekking, smart-watch en uw mobiele telefoon bij u te hebben en het geluid daarvan aan te hebben staan
  • U moet zich altijd kunnen legitimeren met een geldig ID-bewijs of met een rijbewijs (Geen kopie!)

Indien van toepassing zorgen wij voor;

Zitgelegenheden op minimaal 1 meter van elkaar en voldoende ventilatie.

Tijdens onze praktijktrainingen, neemt u altijd de juiste pbm's mee. Informeer u tijdig.

Trainingen op locatie:

Bij een, 1 op 1 of incompany training gelden dezelfde (basis)regels zoals hierboven beschreven staat, rekening houdend dat u deze voorzieningen treft en de leiding en beslissingen overlaat aan onze docenten/instructeurs en examinatoren. 


Nieuwe richtlijnen vermelden wij altijd hier!

Succes met uw examentraining en het examen!

Bel voor vragen of opmerkingen naar +31652394890

Blijft in verband met de nieuwste ontwikkeling regelmatig dit protocol volgen.           versie: 25-01-2023